Música

Son cantante e compositora e compoño e interpreto espazos sonoros. Nas miñas pezas de artes escénicas podes escoitar moitos destes espazos sonoros e melodías. Ademais, fixen proxectos específicos de arte sonora, como Escoitas de Alemparte, que foi o proxecto seleccionado en 2022 dentro da convocatoria Idear Alemparte, comisariada por Sara Donoso e Silvia García. Agora estou a traballar tamén nun proxecto musical independente como cantautora.

Empecei a inventar cancións cando era unha nena, temas que gravaba nun vello magnetófono de cassettes, e a música foi dende entón o meu grande acubillo. Formeime en técnica vocal e canto con diferentes profesores e en diferentes escolas ata atopar a Sagrario Salamanca, coa que levo formándome máis dunha década. Dende o ano 2017 comecei tamén a formarme en piano, un instrumento do que namorara xa dende nena, e a compoñer en diálogo con el.